خدمات

شرکت هرات ارمغان با داشتن پرسونل مجرب و کار آزموده در تمامی نقاط افغانستان آماده اجرای هر نوع خدمات از قبیل نصب ترازو های تناژ بلند کامپیوتری , ترمیم , جابجائی یا انتقال به مکان دیگر در خدمت هموطنان عزیز ما بوده و دیگر به نیاز به انتظار فرد مسکلی خارج از کشور نمیباشد و همچنان ترازو های که توسط هموطنان ما از خارج کشور خریداری گردیده است در صورت نیاز به ترمیم یا هر مشکلی دگری میتوانند با ما در تماس بگیرند

 

آدرس ها:

 هرات: سرک فرقه ,بعد از جاده مجیدی نرسیده مسجد نصرالله خان

شماره مبایل :0794531006-0794040298-0791806009

تلفن:040442226  

    نمایندگی مزار شریف: شماره تماس:0786236400    

 

 

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

ترازوهای بلند تناژ زیر زمین